DS/EN 12464-1

 

Hvad betyder DS/EN 12464-1?

Er du allerede bekendt med de seneste regler om industriel belysning? I standarden DS/EN 12464-1: Lys og belysning – Belysning på arbejdspladser – del 1: Indendørs arbejdspladser sammen med det særlige danske anneks DS/EN 12464-1 DK NA, kan man finde talværdier og minimumskrav til belysning af indendørs arbejdspladser, der opfylder sikkerhedskravene. Denne standard tager hensyn til blændingsfaktoren (UGR), Lux værdierne (antal lumen pr. kvadratmeter) og farvegengivelsen (Ra), som lyskilder og armaturer skal opfylde for at sikre visuel komfort og optimal ydeevne for de ansatte. Kravene afhænger af den arbejdsplads, hvor arbejdet finder sted, med hensyn til belysningsmængde og -kvalitet. Vi vil forklare dette nærmere nedenfor.

 

Kantoor

 

Hvad omfatter standarden?

DS/EN 12464-1 standarden er rettet mod personer med normalt, korrigeret eller ikke korrigeret til normal synsevne. Standarden omfatter udførelse af sædvanlige visuelle opgaver, herunder med skærmudstyr og opererer med tre hovedpunkter:

  • Lysstyrke pr. kvadratmeter (Lux).
  • Blændingsfaktoren (UGR-værdi).
  • Farvegengivelse / CRI (Ra-værdi).

Ud over, at man har lavet et lovkrav på dette område, er det også en fordel for de enkelte medarbejdere når belysningen er tilpasset det arbejde der skal udføres. Det er nemlig videnskabeligt bevist, at man præsterer bedre med den rette belysning. Det giver bedre orientering, mindre øjentræthed og naturligvis et bedre overblik!

 


 

Hvad du bør vide om det anbefalede antal Lux.

Den anbefalede lysintensitet vedrører det mindste antal Lux, der bør være til stede på den omhandlende arbejdsplads. Skalaen, der anvendes, til mængden af lysintensitet, vedrører:

20 - 30 - 50 - 75 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 (Lux)

Her et lille eksempel for at tydeliggøre ovenstående:

En medarbejder har sit eget skrivebord i et fælles kontor. Skrivebordet bliver brugt af medarbejderen som arbejder bag sin skærm eller tager noter det vil sige en direkte arbejdsplads. (Der gælder andre regler for den indirekte arbejdsplads). Her vil de krævede lux-værdier ligge på mellem 200 til 500 lux. Der kan, inden for en radius på 50 cm omkring den direkte arbejdsplads, ske en reduktion af lysintensiteten på op til et niveau. Baggrundsbelysningen (ca. 3 meter væk) skal være mindst 1/3 af lysstyrken.

Hvad har ændret sig siden 2021?

I 2021 er standarden DS/EN 12464-1 blevet opdateret. Der er tilføjet en yderligere anbefaling vedrørende lysintensiteten (Lux), som bliver gældende hvis omgivelserne kræver en højere lysstyrke. Det tilpassede lysbehov kan bl.a. skyldes:

  • Mangel på naturligt dagslys i arbejdsmiljøet.
  • Et fald i personalets synsstyrke (alder).
  • Lav detaljeopfattelse eller dårlig kontrast i rummet.
  • Længrevarende opgaver, der skal udføres.

Hvis der foreligger en skærpende omstændighed, er det tilstrækkeligt at øge lysstyrken med et niveau. Hvis flere faktorer påvirker miljøet, er det tilrådeligt at øge antallet af Lux med to niveauer.

 


 

Belysningsrådgivning

Har du brug for hjælp med henblik på et belysningsråd, eller spørgsmål til DS/EN 12464-1 standarden?

Vores Lys-team hjælper dig gerne! Kontakt os venligst.

 

 

 

Hvad er standarden inden for bestemte arbejdsområder?

For at give dig et indtryk af de gældende standarder inden for udvalgte arbejdsområder i en virksomhed kan du se de anbefalede Lux (min./max.)-, UGR- og Ra-værdier i oversigten neden for:

 

Arbejdsområder Lux min. Lux max. UGR CRI (Ra)
         
Kantor
- Arbejdsplads (skrivebord)
- Tegnestue
- Møderum
- Reception

500
750
500
300

1000
-
1000
750

<19
<16
<19
<22

80
90
80
80
Industrielt arbejde
- Groft arbejde
- Moderat arbejde
- Raffineret industrielt arbejde
- Præcisionsarbejde, grafisk industri

200
300
500
750

300
500
750
1000

<25
<25
<22
<19

60
80
80
80
Undervisning
- Klasselokale
- Auditorium
- Sportshal

500
500
300

1000
750
500

<19
<19
<22

80
80
80
Logistik
- Lastning og aflæsning
- Emballering
- Lagerhal
- Gange

200
300
150
300

300
500
200
500

<25
<25
<25
<25

80
80
80
80
Detail
- Butikker
- Kasseområder
- Pakkeborde
- Varedepot

300
500
500
300

750
1000
1000
500

<22
<19
<22
<25

80
80
80
80

Øvrige områder
- Gange eller stier
- Trappehuse
- Biblioteker


100
150
200

-
-
-

<28
<25
<25

80
80
80

Kilder:

  • AT-vejledninger - Kunstig belysning
  • Dansk Standard: Nyhedsarkiv/2021: Nye krav til belysning ved arbejdspladser.

 

LED Filament pærer

LED Indbygningsspots

LED Paneler

LED Lysrendere
 


 

Er din virksomhed godt opdateret?

Det er almindeligt kendt at erhvervsbyggerier skal have et energimærke. Der er flere måder at opgradere din virksomhed på. Du kan påbegynde store investeringer som f.eks. installation af solpaneler, bedre isolering af dine lokaler eller tilpasning af nuværende installationer og mange flere tiltag. Til sammenligning med ovennævnte investeringer, så er opgaven at skifte al belysningen ud med LED rent faktisk en af de billigere investeringer at få gjort for at sikre at bygningen kan være med på energiskalaen. Så, begynd her: Kontakt Lyskilderdirekte, vi er klar med god lysrådgivning og et bredt udvalg i LED belysning. Med en opgradering af dine lyskilder kan du nemt begynde at spare helt op til 70% på dit energiforbrug!!

Kilde: Dansk Standard: Nyhedsarkiv/2021: Nye krav til belysning ved arbejdspladser.