Vilkår og betingelser - Erhverv

Artikel 1 - Anvendelsesområde

1.1 Ved 'Any-lamp’ menes i disse forhold på websiden:

det private selskab med begrænset ansvar Any Lamp B.V.

registeret adresse i Eindhoven, Holland.

Kontor adresse:

Schootense Dreef 27
5708 HZ Helmond
Holland

Telefon nummer ;89880971

E-mail address ;info@lyskilderdirekte.dk

NL CVR nummer ;17260313

DK SE-nummer ;DK12755058

1.2 Disse vilkår og betingelser gælder for:

 1. Enhver kontrakt, der er etableret - f.eks. gennem en ordre fra dig til Any-lamp via Lyskilderdirekte.dk . Det gælder for levering mellem Any-lamp (også nævnt som Any-lamp eller os / vi) og dig.
 2. ethvert tilbud og aftale mellem dig, som køber, og os.

1.3 En henvisning fra dig til dine egne generelle vilkår for køb eller levering og til anvendelse heraf afvises af os. Dine betingelser gælder derfor ikke.

1.4 Ved at afgive en ordre accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og erklærer, at betingelserne er blevet læst, og at du forstår dem

1.5 De generelle vilkår og betingelser kan sendes på forespørgsel, og de kan også læses til enhver tid på ovennævnte webside.

1.6 Bestemmelserne i et tilbud, anden indgået aftale er gyldig, hvis de er i strid med bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser.

1.7 Med 'skriftligt' menes også via e-mail i disse vilkår og betingelser.

 

Artikel 2 - tilbud og udsalg

2.1 Alle vores tilbud er uforpligtende, medmindre andet er aftalt skriftligt. Dette gælder også leveringsevne, leveringstid, prissætning og udførelse.

2.2 Hvert tilbud er baseret på den pris, der blev brugt på det tidspunkt. Hvis ændringer foretages efter den tid, forbeholder vi os ret til at justere priserne. Ændringer kan for eksempel omfatte valutakurser eller en leverandør, der ændrer priser mv.

2.3 Et tilbud er et engangstilbud. For fremtidige aftaler kan du derfor ikke kræve på den samme aftale.

2.4 Fejl eller misforståelser kan justeres af os. Du kan ikke udlede nogle rettigheder herfra.

2.5 Alle priser er eksklusiv moms.

2.6 Vores tilbud udløber efter 14 kalenderdage, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

Artikel 3 - Etablering og afslutning af aftalen

3.1 Aftalen er etableret, når du modtager din skriftlige bekræftelse fra os, at du har bestilt hos os.

3.2 Vi vil hurtigst muligt bekræfte modtagelsen af din skriftlige accept af tilbuddet. Så længe denne accept ikke er bekræftet af os, kan du opsige aftalen.

3.3 Vi forbeholder os retten til at afvise ordrer uden begrundelse

3.4 Du, som har oplyst (navn, adresse, by) data i forbindelse med aftalen, garanterer at disse oplysninger er korrekte, komplette og opdaterede. Du er forpligtet til at rapportere unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er angivet eller meddeles straks til os.

3.5 Aftalen indgås under forudsætning af, at de pågældende produkter er tilgængelige.

3.6 Vi kan stoppe hele eller dele af aftale, uden yderligere varsel såfremt:

 • Du opfylder ikke (rettidig) dine forpligtelser i henhold til aftalen;
 • Der er tale om konkurs, (midlertidig) suspension af betaling, modtagelse, gældsplanlægning eller afvikling, likvidation eller fuld eller delvis overførsel af din virksomhed.

Såfremt dette skulle forekommer, behøver vi ikke at betale kompensation. Vi har også ret til at kræve erstatning og / eller betaling.

 

Artikel 4 - Annulering

4.1 Du kan ikke ensidigt beslutte at opsige en aftale eller ikke overholde aftalen. Medmindre vi har givet vores tilladelse skriftligt

4.2 I alle tilfælde skylder du en kompensation på mindst 10% af fakturabeløbet samt alle omkostninger, der er foretaget af os, med et minimum på kr. 115,- pr. ordrelinje.

 

Artikel 5 - Priser og betaling

 

5.1 De nævnte priser (medmindre andet er angivet) er eksklusive moms og i kroner

5.2 Priserne er forbeholdt trykfejl og skrivefejl.

5.3 Priserne er angivet eksklusiv leveringsomkostninger. Leveringsomkostninger er angivet særskilt.

5.4 Betalingen skal finde sted senest 14 dage efter at ordren er afgivet på kontonummeret angivet af os.

5.5 I artikel 5.1. De nævnte priser vil ikke blive forhøjet af os efter aftalens indgåelse. Medmindre lovgivningsmæssige foranstaltninger gør det nødvendigt, eller hvis vores leverandør foretager foreløbige prisstigninger. I så fald har du ret til at annullere aftalen ved hjælp af en skriftlig erklæring til Any-lamp 5.6 Til betaling, kan der benyttes div betalings muligheder, der er angivet på hjemmesiden og under de anførte betingelser. Vi har ret til at nægte en ordre eller anmodning, såsom forudbetaling eller betaling på regning. I så fald begynder leveringstidspunktet, når betalingen er modtaget af os.

5.7 Vi kan opsøge information os om, hvorvidt du kan opfylde dine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af en aftale. Hvis vi på grundlag af denne undersøgelse har grund til ikke at indgå aftalen, har vi ret til at nægte en ordre eller anmodning eller at vedhæfte særlige betingelser for fuldbyrdelsen, såsom forudbetaling. I så fald begynder leverings tidspunktet, når betalingen er modtaget af os.

5.8 Hvis betalingen er via bankoverførsel, gælder en betalingsperiode på 14 dage, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betaling skal ske på det oplyste kontonummer, som er angivet af os.

5.9 Hvis betalingsperioden overskrides, skylder du 1% rente pr. måned fra forfaldsdagen, medmindre den lovpligtige kommercielle interesse er højere, så er denne rente forfaldet på det udestående beløb. En del af måneden regnes som en hel måned. Der kræves ikke nogen seperat meddelelse for dette.

5.10 Alle ekstra omkostninger forbundet med en eventuel indsamling af udenstående betaling er på din bekostning. De omkostninger er fastsat til mindst 15% af det samlede beløb, der skal påberåbes med mindst kr.  1000, - og betales i det øjeblik, kravet overdrages til indsamling.

 

5.11 I tilfælde af forsinket betaling har vi ret til at ophøre med alle yderligere leverancer uden at være forpligtet til at levere efter modtagelse af forfaldne betalinger.

5.12 Du er ikke berettiget til afregning af det beløb, du skylder os

5.13 Hvis du klager til tiden, suspenderer du ikke din betalingsforpligtelse. I så fald er du stadig forpligtet til at købe og betale for andre bestilte produkter.

5.14 Indsigelser mod fakturaens størrelse suspenderer heller ikke betalingsforpligtelsen. Hvis der er unøjagtigheder i betalingsoplysninger, skal du straks rapportere det til os.

 

Artikel 6 - Billeder og specifikationer

6.1 Alle billeder af produkter samt relaterede specifikationer, størrelser og data som vist på hjemmesiden 'lyskilderdirekte.dk' er kun en indikation. Produktet, der i sidste ende er leveret til dig, kan i nogen grad afvige fra disse billeder eller specifikationer hvad angår farve, størrelse osv. Dette betyder ikke, at produktet ikke overholder aftalen.

6.2 Tydelige fejl eller trykfejl i forhold til stk. 1 i denne artikel binder os ikke.

Artikel 7 - Levering

 

7.1 Vi tager størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af bestillinger. . De nævnte leveringstider i tilbud, og informationen på hjemmesiden tæller som en indikation. Der kan ikke udledes nogen rettigheder herfra, og vilkårene er ikke fatale.

7.2 Leveringsstedet er den adresse, du har meddelt os. Dette kan ske på hjemmesiden, på tilbudet eller på bestillings formularen.

7.3 Leveringer kan finde sted i et andet land, end hvor ordren er placeret. Hvis du vil have levering i et andet land, har vi ret til at opkræve ekstra leverings omkostninger.

7.4 Vi har ret til at levere i dele (delleverancer), som kan faktureres særskilt.

7.5 Vi vil gennemføre accepterede ordrer med passende hastighed efter aftalens indgåelse, men senest 30 dage derefter. Hvis leveringen er forsinket indtil efter 30 dage, vil du modtage besked så hurtigt som muligt efter at vi har noteret dette. Vi vil derefter være i misligholdelse, hvis vi holdes i misligholdelse ved en meddelelse, der giver os en rimelig frist til at levere og når overholdelsen ikke vil blive opfyldt. I så fald har du ret til at opsige kontrakten uden omkostninger. En anden leveringsperiode kan også aftales, eller det kan aftales at levere et andet produkt.

7.8 Hvis en ordre ikke kan udføres eller kun delvist udført, vil du få besked herom så hurtigt som muligt, efter at vi har fået besked om dette. Du har derefter ret til at opsige kontrakten uden omkostninger.

7.9 I tilfælde af en annullering i overensstemmelse med afsnit 5 og 6 refunderer vi de beløb, du allerede har betalt til os straks. Du har ikke ret til erstatning

7.10 Ved udestående fakturaer har vi ret til at sende de købte varer til “Betaling ved modtagelse”, uanset eventuelle andre bestemmelser

7.11 Sålænge produkter forbliver hos os, indtil leverings tidspunktet ligger risikoen hos os. Medmindre andet er aftalt.

7.12 Hvis du nægter produkter, tjenester eller ikke overholder dine leveringsaftaler, har vi ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Vi kan dække skader og / eller omkostninger (f.eks. Transport omkostninger) fra dig.

Artikel 8 - Returret

8.1 Ved returnering af leverede produkter skal dette ske inden for 14 dage efter modtagelsen.

8.2 Hvis du ikke har undersøgt de leverede varer indenfor 14 dage efter modtagelsen heraf, vil du blive anset for at have accepteret leveringen.

8.3 Du har ikke ret være i stand til at kræve et beløb fra os, efter at du har brugt de leverede varer eller efter videresalg.

8.4 Fejl i en del af de leverede varer giver dig ikke ret til at afvise betaling / eller udøve manglende betaling af de leverede produkter.

8.5 Du kan ikke returnere følgende produkter:

 • Produkter fremstillet af os i overensstemmelse med dine specifikationer
 • Produkter, der er personlige
 • Produkter der kan ikke returneres pga deres tilstand
 • Produkter der er specielt bestilt eller fremstillet til dig
 • Produkter, hvis emballage er tydeligt beskadiget eller ikke længere er i originalemballagen.

8.6 Returnering af produkterne skal være i originalemballagen (herunder tilbehør og tilhørende dokumentation) med originalt eller lignende emballagemateriale og i den tilstand, hvor du har modtaget det, som er ubeskadiget. Returomkostninger betales af køber, dig. Produkter skal returneres til vores lager i Holland.

8.7 Du vil omhyggeligt håndtere produkterne og emballagen i din returrets periode. Du pakker kun ud eller bruger produkterne i det omfang det er nødvendigt for at vurdere, om du ønsker at beholde produkterne.

8.8 Fortrydelsesretten som det gælder for forbruger. Gælder ikke for dig som erhvervskunde.

 

Artikel 9 - Ejendomsforbehold

 

9.1 Alle leverede produkter forbliver vores ejendom, indtil vi har modtaget fuld betaling af alle åbne krav, renter og omkostninger.

9.2 Du har ikke lov til at videresælge disse produkter, eller bruge dem som betaling.

9.3 Det forventes af dig at gøre alt i din magt for at beskytte vores ejendomsret.

9.4 Hvis vi har krav på mere end en aftale og / eller levering, anses disse for at danne en helhed, så vi kan udøve vores rettigheder på alle leverede varer, indtil du har opfyldt alle dine forpligtelser.

9.5 Vi har ret til at tage tilbage de leverede varer, der er forblevet vores ejendom i henhold til ovenstående afsnit, hvormed genoptagelse af aftalen vil blive opløst, uden at det berører vores ret til at inddrive alle skader, der er lidt, og som fortsat skal lide som følge af misligholdelse.

9.6 Hvis tredjeparter beslaglægger de leverede produkter på grund ejendomsforbehold eller ønsker at etablere eller hævde rettigheder til dem, er du forpligtet til straks at underrette os.

 

Artikel 10 - Garanti og overensstemmelse

10.1 Vi garanterer, at de produkter, der leveres af os, overholder de lovbestemte krav om brugervenlighed, pålidelighed og levetid, som der står i aftalen

10.2 I så høj grad som muligt er du forpligtet til straks at inspicere det eller de leverede produkter ved modtagelsen. Hvis det ser ud til, at en eller flere af disse leverede produkter er forkerte, utilstrækkelige eller ufuldstændige, skal du indberette dette skriftligt (inden du fortsætter med at returnere) disse fejl inden for 14 dage efter modtagelsen (via hjemmesiden eller adressen angivet på citatet eller fakturaen ).

10.3 Eventuel returnering af produkter skal være i den originale emballage (herunder tilbehør og tilhørende dokumentation), i den tilstand, hvor du modtog produkterne.

10.4 Hvis det ser ud til, at det eller de leverede produkter ikke svarer på aftalen, erstatter eller reparerer vi disse produkter eller refunderer det betalte beløb. Evt arbejdsomkostningerne refunderes ikke.

10.5 Hvis din klage viser sig at være ubegrundet, er alle omkostninger, vi har afholdt for undersøgelsen, må betales af dig.

10.6 Hvis garantiperioden er udløbet, må alle omkostninger til reparation eller udskiftning betales af dig.

10.7 Du kan ikke kræve garantien i stk. 1, hvis

 • De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold
 • Manglen på produktet er et resultat af normal slitage;
 • Du ikke har taget dig af produkter, som forventet af en omhyggelig ejer
 • De medfølgende produkter er blevet behandlet i strid med vores instruktioner og / eller instruktioner
 • Du har repareret og / eller redigeret produkterne selv. Eller få dem repareret og / eller redigeret af tredjeparter
 • Der er andre forhold, som vi ikke har indflydelse på (f.eks. vejrforhold og skader under transport til dig/jer).

 

 

Artikel 11 - Ansvar

11.1 Ethvert ansvar af skade er udelukket af os, med undtagelse af vores juridiske ansvar og skade som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side.

11.2 Vores ansvar er aldrig højere end fakturaen. For den del af ordren, er vi ansvarlige for.

11.3 Vores ansvar er aldrig højere end det beløb, som forsikringsgiveren betaler i den konkrete sag.

11.4 Hvis ansvar allerede er til stede, kan dette kun gælde for den direkte skade. Vi er aldrig ansvarlige for indirekte skader (herunder, men ikke begrænset til, følgeskader, skader på grund af tabt fortjeneste eller omkostninger, der er afholdt for at bestemme omfanget og årsagen til skade).

11.5 Hvis du har delt ukorrekte og / eller ufuldstændige oplysninger hos os, er vi ikke ansvarlige, hvis det medfører skade. I så fald er vi heller ikke forpligtet til at levere (delvist) nye eller udskiftede produkter eller at give penge tilbage.

11.6 Oplysningerne på internettet er sammensat og vedligeholdt af os med konstant omhu og opmærksomhed. Imidlertid kan fejl altid opstå. Derfor kan der ikke på nogen måde udledes nogen rettigheder fra de oplysninger, der findes på internetsiden. Vi påtager os intet ansvar for skader, der på nogen måde skyldes brugen af internetsiden eller fra ufuldstændigheden og / eller unøjagtigheden af de oplysninger og / eller skader, der findes på internetsiden som følge af (midlertidigt) utilgængelighed af internetsiden .

11.7 Vi påtager os intet ansvar for fotos, beskrivelser og andet informationsmateriale på internetsiden, som udgives af tredjepart.

11.8 Ethvert ansvar fra vores side bortfalder, hvis du ikke appellerer til manglen inden for et år efter levering, og hvis du ikke informerer os skriftligt inden for en måned efter opdagelsen af den mulige mangel.

 

Artikel 12 - intellektuelle ejendomsrettigheder

12.1 Du må ikke offentliggøre eller reproducere vores arbejde, medmindre vi har givet dig skriftlig tilladelse til at gøre det.

12.2 Du forbliver ejer af de dokumenter, du har givet os til orientering.

12.3 Alle intellektuelle egenskaber, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærkerettigheder og database rettigheder, informationer, tekster, billeder, logoer, billeder og illustrationer på internetsiden og til layout og design af internetsiden er vores og / eller vores licensgivere. Du må ikke krænke dette, herunder kopiering af andre internetsider end tekniske kopier, der kræves til brug af internetsiden.

 

 

Artikel 13 - Fortrolige oplysninger og personoplysninger

13.1 Parterne er forpligtet til at holde alle fortrolige oplysninger hemmelige, som de modtager om den anden parts selskab. Dette gælder også for involverede tredjeparter.

13.2 Oplysninger er fortrolige, hvis dette er blevet udpeget som sådan af en af parterne

13.3 Hvis vi optræder som registeransvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (herefter: GDPR), gælder følgende bestemmelser:

 1. Vi er ansvarlige for beskyttelsen af personoplysninger, hvis dette er nødvendig for at vi kan udarbejde og gennemføre aftalen korrekt.
 2. Når vi behandler personoplysninger, gøres dette i overensstemmelse med GDPR.
 3. Vi bruger kun personoplysninger i det omfang det er nødvendigt. Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er lovligt tilladt eller nødvendigt for os at gennemføre aftalen.
 4. Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau med hensyn til personoplysninger.

13.4 Hvis du ønsker at appellere til en af de rettigheder, du har på grundlag af GDPR, kan denne anmodning indsendes skriftligt via: [email protected] Vi behandler denne anmodning inden for de fastsatte frister.

 

Artikel 14 - Force majeure

14.1 Mangler, der ikke kan tilskrives os, frigør os fra overholdelse af aftalte leveringsperioder og / eller leveringsforpligtelser. Uden du har ret til at kræve skade (kompensation), renter eller andre omkostninger.

14.2 Hvis denne periode varer længere end to måneder, kan hver part opløse aftalen uden nogen forpligtelse til at kompensere den anden part for eventuelle skader.

14.3 Under alle omstændigheder er der force majeure i tilfælde af krig, mobilisering, optøjer, oversvømmelser, forsinket eller ukorrekt levering af leverandører, brand, ulykker, eksport og / eller importrestriktioner, forretningsmæssige fejl, strømfejl, strejke og sygdom blandt personale.

14.4 I tilfælde af force majeure vil vi informere dig så hurtigt som muligt. Du har derefter ret til skriftligt at annullere den del af den ordre, der ikke er / vil blive udført inden for 14 dage efter modtagelsen af denne meddelelse. Dette påvirker ikke det forhold, at du skal betale den resterende del, der er udført.

 

Artikel 15 - Ændring af disse betingelser

15.1 Vi kan altid ændre vilkårene uden forudgående varsel.

15.2 Vi kan offentliggøre ændringer i disse vilkår og betingelser ved at sende dette på vores hjemmeside eller ved at kommunikere dem på en anden måde. Det er derfor tilrådeligt at se betingelserne fra tid til anden. Ændringer gælder også for eksisterende aftaler.

Any Lamp B.V. 2019

Tillæg 1: Standard annullerings formular

Annullerings formular