Det nye energimærke 2021 - Hvad er blevet ændret?

Et energimærke giver oplysninger om energieffektiviteten af pærer og andre elektriske apparater. Jo højere energieffektivitetsklasse, jo mere energi og dermed elektricitet forbruger det pågældende produkt. Vil du gerne købe belysning online hos Lyskilderdirekte? Så er det hensigtsmæssigt at kigge på bl.a. pærens eller armaturets energimærke. Siden den 1. september 2021 har der været et nyt energimærke gældende. Vi fortæller dig alt om det i denne blog.

 

Energielabel foto blog

 

De vigtigste oplysninger med et hurtigt øjekast:

 • Der findes energimærkninger for mange elektriske produkter som f.eks. pærer, biler, køleskabe og husholdningsapparater.
 • Det nye energimærke der trådte i kraft i september 2021 omfatter en fornyet skala fra A til G for LED- pærer, moduler og lyskilder.
 • Med en QR-kode på energimærkeetiketten bliver du linked direkte til en database med ikke-kommerciel produktinformation.

energiebesparing

Opdatering: Ny energimærkning 2021

I henhold til den nye energimærkningsordning (EU) 2019/2015 skal alle lyskilder, elektriske aparater og armaturer, hvis lyskilde ikke kan fjernes uden at blive ødelagt, være forsynet med et nyt energimærke fra september 2021 som viser en skala fra A til G. Dette skal gøre det ekstra nemt at vælge en energieffektiv lyskilde. Desuden er det nye energimærke suppleret med en QR-kode der giver adgang til vigtige ikke-kommercielle produktoplysninger, som kan hjælpe forbrugeren med at sammenligne forskellige apparater med hinanden i forhold til energiforbruget inden købet.

 

Hvordan forløber overgangsperioden?

Indtil februar 2023 vil du kunne finde både det gamle og det nye energimærke på produkterne i butikkerne. Fra og med den 1. september 2021 vil den ændrede energimærkning blive genmærket, og fra marts 2023 vil det nye energimærke være obligatorisk for alle LED- pærer, armaturer, apparater og el-artikler. 

 

Hvordan bliver den nye energieffektivitetsklasse beregnet?

Med det nye energimærke er beregningen af energieffektivitetsklasserne også blevet omdefineret. Det er ikke muligt at foretage en direkte tildeling af produkter på grundlag af deres gamle etiket. Derfor skal den nye energieffektivitetsklasse beregnes på følgende måde:

 

Energieffektivitetsklassen bestemmes ved at beregne den samlede lysudbyttevirkning ηTM ud fra den angivne nyttige lysstrøm Φuse, det angivne effektforbrug Pon og multipliceres det med den samlede effektfaktor FTM.

  

Lyskilder Totale effektfactor
Ikke-retningsbestemt lys, direkte tilsluttet til netværket (MLS) 1,000
Ufokuseret lys, ikke tilsluttet til netværket (NMLS) 0,926
Sammenkædet lys, direkte tilsluttet til netværket (MLS) 1,176
Sammenkædet lys, ikke direkte tilsluttet til netværket (NMLS) 1,089

 

Ovenstående beregning resulterer i følgende energieffektivitet:

 

Energieffektivitet Total lumen/Watt-effektivitet 
A 210
B 185 til 210
C 160 til 185
D 135 til 160
E 110 til 135
F 85 til 110
G til 85 

En sammenligning af det gamle og det nye energimærke


Nyt energimærke fra 1 september 2021

Denne mærkning skal anbringes på alle lyskilder med en lysstrøm på mellem 60 og 82.000 lumen og LED (pærer, -moduler og -armaturer, hvor lyskilden ikke kan fjernes uden at blive ødelagt).

Relevant information på etiketten:

 • Navn, varemærke og modeltype
 • Effektivitetsskala A til G
 • Energiforbruget for 1000 timers anvendelse
 • Produktets energieffektivitetsklasse 
 • En QR-kode som linker til EPREL (Europæisk produktregister for energimærkning)

 


Gamle energiemærke indtil 31 augustus 2021

Dette mærke var anbragt på alle pærer, armaturer og LED moduler med en lysintensitet på mere end 30 lumen.

Relevant information på etiketten:

 • Navn og eller varemærke
 • Model/type
 • Effektivitetsskala A++ til E
 • Energiforbruget for 1000 timers anvendelse
 • Produktets energieffektivitetsklasse

New energy label as of 01.09.2021

must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and OLED (lamps, LED modules and fixtures where the light source cannot be removed without destroying it).

 

Information on the label:

 • Name / Trademark
 • Model
 • Energy label scale A to G
 • Energy consumption for 1,000 hours of use
 • Energy efficiency class of the product
 • QR code to EPREL (product database of the European Product Registry for Energy Labelling)

 

the new energy label

 

 

Old energy label until 31.08.2021

must be indicated on all lamps, fixtures and LED modules with a luminous flux of more than 30 lumens.

 

Information on the label:

 • Name / Trademark
 • Model
 • Energy label scale A++ to E
 • Energy consumption for 1,000 hours of use
 • Energy efficiency class of the product

 

the old energy label

 


energiebesparing

Den tidligere energiemærkning

Allerede tilbage fra den 1. september 2013 har der været et krav om en version af EU's energimærke for pærer. Etiketten skulle anigive pærens producent, produktkode og energieffektivitetsklasse. Siden blev energiklasserne A+ og A++ tilføjet samt angivelse af forbruget i kilowatttimer for 1000 timers brug. Energiklasserne E til G blev afskaffet. Pærer med koncentreret lys, f.eks. spot pærer, blev også taget i betragtning. Lysstofrør, energisparepærer og LED pærer har altid mindst energieffektivitetsklasse A. Når du køber LED pærer i denne energiklasse, sparer du op til 90 % i energiomkostninger i forhold til pærer i energiklasse D.

 

Den gamle energieffektivitetsklasse

Pærer og armaturer har et energimærke, der angiver deres energieffektivitet. Det drejer sig om den gamle energieffektivitetsskala som løb fra A++ (mest effektive) til G (mindst effektive). Hvis der ikke er nogen energimærkning på produktet, eller hvis de angivne oplysninger er forkerte, kan producenten blive pålagt sanktioner. Som følge af EU's forordning er der fra 2012 et minimumskrav om, at pærer med klart glas og ukoncentreret lys skal have energiklasse C. Pærer med matteret glas skal mindst have klasse A. Af denne grund må glødepærer ikke længere fremstilles. Højspændingshalogenpærer er også langsomt ved at forsvinde fra det europæiske marked på grund af deres enorme strømforbrug. 

 

Energieffektivitetsklasse Belysningstype
A++ til A LED belysning
A+ Højtryksnatrium damplamper
A til B

Kompakte lysstofrør / Fluorescerende lysstofrør

B

Halogenpærer med en infrarød overflade

C

Halogenpærer med xenongas 230 V

C

Konventionelle halogenbelysning fra 12 - 24 V

D til F

Konventionelle halogenbelysning fra 230 V

E til G

Glødepærer

 

Yderligere retningslinier

Siden den 1. september 2018 er det sidste trin af forordning (EF) nr. 244/2009 trådt i kraft. Halogenpærer med højspænding er ikke længere i overensstemmelse med EU's retningslinjer for miljøvenlige produkter og må derfor ikke længere sælges på markedet. Det resterende lager sælges dog og anvendes stadig. Undtaget herfra er R7s halogenpærer og G halogenpærer med indstiksfatning som stadig er til rådighed. 
LED belysning med en høj energieffektivitetsklasse

Hos Lyskilderdirekte arbejder vi hver dag på at forbedre klimaet og miljøet. Det gør vi ved at tilbyde de mest bæredygtige og effektive LED pærer og LED armaturer fra førende mærker som Noxion, Philips, Osram og Ledvance. På årsbasis sparer vi over 550.000 tons CO2! Det svarer til over 162.000 biler og 178 vindmøller! Og selvfølgelig har Lyskilderdirektes LED belysning det mest energieffektive energimærke, så alle får gavn af de mest økonomiske pærer og armaturer med en lang levetid.