Vilkår og betingelser - Privat kunderArtikel 1 - Anvendelsesområde

1.1 Ved 'Any-lamp’ menes i disse forhold på websiden:

det private selskab med begrænset ansvar Any Lamp B.V.

registeret adresse i Eindhoven, Holland.

Hoved kontor adresse:

Schootense Dreef 27
5708 HZ Helmond
Holland

NL CVR nummer ;17260313

Telefonnummer: +31883100000

 

Dansk adresse:

Herstedøstervej 27-29

2620 Albertslund

Danmark

Telefon nummer: +4589880971

E-mail address ;info@lyskilderdirekte.dk

DK SE-nummer ;DK12755058

1.2 Disse vilkår gælder for:

 1. Enhver kontrakt, der er etableret - f.eks. gennem en ordre fra dig til Any-lamp via Lyskilderdirekte.dk . Det gælder for levering mellem Any-lamp (også nævnt som Any-lamp eller os / vi) og dig.
 2. ethvert tilbud og aftale mellem dig, som køber, og os.

1.3 Ved at afgive en ordre accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og erklærer, at betingelserne er blevet læst, og at du forstår dem

1.4 De generelle vilkår og betingelser kan sendes på forespørgsel, og de kan også læses til enhver tid på ovennævnte webside.

1.5 The provisions of the quotation, offer or agreement are valid if they conflict with the provisions of these General Terms and Conditions.

1.6 Med 'skriftligt' menes også via e-mail i disse vilkår og betingelser.Artikel 2 - Tilbud

2.1 Alle vores tilbud og tilbud er uforpligtende, medmindre andet er aftalt skriftligt. Dette gælder også leveringsevne, leveringstid, prissætning og udførelse.

2.2 Hvert tilbud er baseret på den pris, der blev brugt på det tidspunkt. Hvis ændringer foretages efter den tid, forbeholder vi os ret til at justere priserne. Ændringer kan for eksempel omfatte valutakurser eller en leverandør, der ændrer priser mv.

2.3 Et tilbud er et engangstilbud. For fremtidige aftaler kan du derfor ikke kræve på den samme aftale.

2.4 Fejl eller misforståelser kan justeres af os. Du kan ikke udlede nogle rettigheder herfra.

2.5 Alle priser er inklusiv moms.

 

Artikel 3 - Etablering og afslutning af aftalen

 

3.1 Aftalen er etableret, når du modtager din skriftlige bekræftelse fra os, at du har bestilt hos os.

3.2 Vi vil hurtigst muligt bekræfte modtagelsen af din skriftlige accept af tilbuddet. Så længe denne accept ikke er bekræftet af os, kan du opsige aftalen.

3.3 Vi forbeholder os retten til at afvise ordrer uden begrundelse.

3.4 Du, som har oplyst (navn, adresse, by) data i forbindelse med aftalen, garanterer at disse oplysninger er korrekte, komplette og opdaterede. Du er forpligtet til at rapportere unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er angivet eller meddeles straks til os.

3.5 Aftalen indgås under forudsætning af, at de pågældende produkter er tilgængelige.

3.6 Vi kan stoppe hele eller dele af aftale, uden yderligere varsel såfremt

 • Du opfylder ikke (rettidig) dine forpligtelser i henhold til aftalen;
 • Der er tale om konkurs, (midlertidig) suspension af betaling, modtagelse, gældsplanlægning eller afvikling, likvidation eller fuld eller delvis overførsel af din virksomhed.

Såfremt dette skulle forekommer, behøver vi ikke at betale kompensation. Vi har også ret til at kræve erstatning og / eller betaling.

 

Artikel 4 - Annulering

 

4.1 Du kan opsige en aftale om køb af et produkt i løbet af en fortrydelsesfrist på 14 dage uden at give nogen begrundelse. Vi kan spørge dig om årsagen til annullering, men du er ikke forpligtet til at give en begrundelse.

4.2 Fortrydelsesfristen, der henvises til i stk. 1, begynder dagen efter, at du har modtaget varen eller en tredjepart, der er udpeget af dig på forhånd: 

a. Hvis levering af en vare består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor du eller en tredjepart udpeget af dig modtog den sidste forsendelse eller del.

b. for aftaler om regelmæssig levering af produkter i en vis periode: den dag, hvor du eller en tredjepart udpeget af dig har modtaget det første produkt.

 

Artikel 5 - Dine forpligtelser i fortrydelsesperioden

5.1 I fortrydelsesperioden skal du håndtere produktet og emballagen omhyggeligt. Du må kun pakke produktet ud eller bruge produktet i det omfang det er nødvendigt for at vurderer, karakteristika og funktion af produktet. Grundprincippet er, at du kun må håndtere og inspicere produktet, som du ville have lov til at gøre i en fysisk butik.

5.2 Du er kun ansvarlig for en eventuel værdi afskrivningen af produktet, såfremt det er et resultatet af måden at håndtere produktet på, som er tilladt i og nævnt stk. 1.

 

Artikel 6 - Udøve ret til fortrydelsesret af dig og omkostningerne herunder.

6.1 Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal du informerer os om dette via annullerings formularen eller på anden skriftlig acceptabel måde.

6.2 Så hurtigt som muligt, men inden for 14 dage fra dagen med reference til stk. 1 at du returnerer produktet, eller giver det det til os (en autoriseret repræsentant). Dette er ikke nødvendigt, hvis vi har tilbudt at hente produktet selv. Under alle omstændigheder har du noteret retur perioden, hvis du returnerer produktet, før fortrydelsesperioden er udløbet.

6.3 Du skal returnere produktet med alt tilbehør. Hvis det er muligt skal dette ske i original tilstand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra os.

6.4 Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesret er dit ansvar.

6.5 Returneringsomkostninger betales af dig. Produkterne skal returneres til vores lager i Holland

6.6 Hvis du gør brug af fortrydelsesretten, vil alle yderligere aftaler blive annulleret ved anvendelse af loven.

 

Artikel 7 - Vores forpligtelser i tilfælde af annullering

7.1 Såfremt vi modtager en meddelelse om annullering, muligvis elektronisk. Sender vi en bekræftelse af din annullering efter vi har modtaget denne meddelelse

7.2 Vi refundere alle betalinger, inklusiv eventuelle leveringsomkostninger som vi har opkrævet. Dette vil ske indenfor 14 dage fra annulleringen er bekræftet. Medmindre vi har tilbudt at afhente produkterne, så kan dette tage ekstra tid.

7.3 Vi bruger samme betalingsmetode til refundering som du har benyttet til betaling.
7.4 Hvis du har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, behøver vi ikke at refundere ekstraomkostningerne til den dyrere metode.

 

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesret

8.1 Vi kan udelukke følgende produkter fra fortrydelsesret:

 1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er udsat for udsving i det finansielle marked, hvor vi ikke har nogen indflydelse, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden.
 2. Produkter fremstillet til dig, der ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en beslutning fra dig.

 

Artikel 9 - Priser og betaling

 

9.1 De oplyste priser, medmindre andet er oplyst, er inklusiv moms og i danske kroner.

9.2 Vi tager forbehold for trykfejl på priserne.

9.3 Priserne er eksklusiv leveringsomkostninger hvilket vi gør bekendt i indkøbskurven.

9.4 I 9.1. De nævnte priser vil ikke blive forhøjet af os efter aftalens indgåelse, medmindre lovgivningsmæssige foranstaltninger gør det nødvendigt. Eller hvis vores leverandør foretager prisstigninger. I så fald har du tilladelse til at annullere aftalen ved hjælp af en skriftlig erklæring til Any-lamp.

9.5 Til betaling kan der benyttes de betalingsmuligheder, som er angivet på hjemmesiden og med de tilhørende betingelser, der er angivet.

9.6 Vi har ret til at nægte en ordre eller forespørgsel. Eller vedhæfte særlige betingelser for at fuldføre en bestilling, for eksempel kan vi kræve forudbetaling. I så fald begynder leveringstidspunktet, når betalingen er modtaget af os.

9.7 Hvis betalingen sker via bankoverførsel eller betaling indenfor 14 dage, skal betalingen altid ske på det oplyste bank kontonummer.

9.8 Hvis betalingsperioden bliver overskredet, vil du være i misligholdelse efter at du er blevet underrettet af os om forsinket betaling, og du vil endnu engang få 14 dage til at betale. Overholdes betalingsfristen ikke, skylder du også den lovbestemte rente på det samlede fakturabeløb, og vi kan opkræve de (ekstra) retslige omkostninger.
9.9 I tilfælde af forsinket betaling har vi ret til at stoppe alle yderligere leverancer uden at være forpligtet til at levere efter modtagelse af forfaldne betaling.

9.10 Du har ikke ret til afbetaling af det beløb du skylder os.

9.11 Hvis du indgiver en klage i tide, suspenderer den ikke din betalings forpligtelse. I så fald er du også fortsat forpligtet til at betale for andre bestilte produkter.

9.12 Indsigelser mod fakturaens total, suspendere heller ikke betalings forpligtelsen. Hvis der er unøjagtigheder i betalingsoplysninger, skal du straks rapportere det til os.

 

Artikel 10 - Illustrationer og specifikationer

 

10.1 Alle illustrationer af produkter og relaterede specifikationer, størrelser og data præsenteret på hjemmesiden 'Lyskilderdirekte.dk ' er kun en indikation. Det leverede produkt kan variere lidt fra disse billeder og specifikationer hvad angår farve, størrelse osv. Dette medfører ikke, at produktet ikke opfylder kravene i aftalen.

10.2 Tydelige fejl eller fejl i forhold til punkt 1 i denne artikel binder os ikke.

 

Artikel 11 - Levering

11.1 Vi tager størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer. De nævnte leveringstider i tilbud, og på hjemmesiden tæller som en indikation. Der kan ikke udledes nogen rettigheder herfra, og vilkårene er ikke fatale.

11.2 Den adresse, der angives af dig, vil blive brugt som leveringssted. Dette kan ske via hjemmesiden eller på via indsendt bestilling.

11.3 Leveringer finder sted i det land, hvor ordren er placeret. Hvis du vil have levering i et andet land, har vi ret til at opkræve ekstra leveringsomkostninger.

11.4 Vi har ret til at levere i dele (del-levering), som kan faktureres særskilt.

11.5 Vi vil gennemføre accepterede ordrer med passende hastighed efter at aftalen er accepteret, men senest 30 dage derefter. Hvis leveringen er yderligere forsinket efter 30 dage, vil du modtage besked så hurtigt som muligt.

11.6 I tilfælde af at en ordre ikke kan eller kun delvis kan opfyldes af os, modtager du en meddelelse så snart vi har kendskab til forsinkelsen. Du har ret til at opsige aftalen uden omkostninger.

11.7 I tilfælde af annullering i henhold til stk. 6, vil vi straks tilbagebetale det modtagne beløb. Du er ikke berettiget til erstatning for eventuel skade.

11.8 Risikoen forbundet med produkterne antages af os indtil leveringstidspunktet til dig, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

11.9 Hvis du nægter produkter eller tjenester eller ikke overholder dine leveringsaftaler, har vi ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning eller at afhænde produkterne direkte. Vi kan opkræve skader og / eller omkostninger (f.eks. leveringsomkostninger) af dig.

 

Artikel 12 - Ejendomsforbehold

 

12.1 Alle leverede produkter forbliver vores ejendom, indtil vi har modtaget fuld betaling af alle åbne krav, renter og omkostninger.

12.2 Du har ikke lov til at videresælge disse produkter, eller bruge dem som betaling.

12.3 Det forventes af dig at gøre alt i din magt for at beskytte vores ejendomsret.

12.4 Hvis vi har krav på mere end en aftale og / eller levering, anses disse for at danne en helhed, så vi kan udøve vores rettigheder på alle leverede varer, indtil du har opfyldt alle forpligtelser.

12.5 Vi har ret til at tage tilbage de leverede varer, der er forblevet vores ejendom i henhold til ovenstående afsnit, hvormed genoptagelse af aftalen vil blive opløst, uden at det berører vores ret til at inddrive alle skader, der er lidt, og som fortsat skal lide som følge af misligholdelse.

12.6 Hvis tredjeparter beslaglægger de leverede produkter på grund ejendomsforbehold eller ønsker at etablere eller hævde rettigheder til dem, er du forpligtet til straks at underrette os.

Artikel 13 - Garanti og overensstemmelse

 

13.1 Vi garanterer, at de produkter, der leveres af os, overholder de lovbestemte krav om brugervenlighed, pålidelighed og levetid, som der står i aftalen

13.2 I så høj grad som muligt er du forpligtet til straks at inspicere det eller de leverede produkter ved modtagelsen. Hvis det ser ud til, at en eller flere af disse leverede produkter er forkerte, utilstrækkelige eller ufuldstændige, skal du indberette dette skriftligt (inden du fortsætter med at returnere) disse fejl inden for 14 dage efter modtagelsen (via hjemmesiden eller adressen angivet på citatet eller fakturaen ).

13.3 Eventuel returnering af produkter skal være i den originale emballage (herunder tilbehør og tilhørende dokumentation), i den tilstand, hvor du modtog produkterne.

13.4 Hvis det ser ud til, at det eller de leverede produkter ikke svarer på aftalen, erstatter eller reparerer vi disse produkter eller refunderer det betalte beløb. Evt arbejdsomkostningerne refunderes ikke.

13.5 Hvis din klage viser sig at være ubegrundet, er alle omkostninger, vi har afholdt for undersøgelsen, må betales af dig.

13.6 Hvis garantiperioden er udløbet, må alle omkostninger til reparation eller udskiftning betales af dig..

13.7 Du kan ikke kræve garantien i stk. 1, hvis

 • De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold
 • Manglen på produktet er et resultat af normal slitage;
 • Du ikke har taget dig af produkter, som forventet af en omhyggelig ejer
 • De medfølgende produkter er blevet behandlet i strid med vores instruktioner og / eller instruktioner
 • Du har repareret og / eller redigeret produkterne selv. Eller få dem repareret og / eller redigeret af tredjeparter
 • Der er andre forhold, som vi ikke har indflydelse på (f.eks. vejrforhold og skader under transport til dig/jer).Artikel 14 - Ansvar

14.1 Ethvert ansvar af skade er udelukket af os, med undtagelse af vores juridiske ansvar og skade som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side.

14.2 Vores ansvar er aldrig højere end fakturaen. For den del af ordren, er vi ansvarlige for.

14.3 Vores ansvar er aldrig højere end det beløb, som forsikringsgiveren betaler i den konkrete sag.

14.4 Hvis ansvar allerede er til stede, kan dette kun gælde for den direkte skade.

14.5 Vi er aldrig ansvarlige for indirekte skader (herunder, men ikke begrænset til, følgeskader, skader på grund af tabt fortjeneste eller omkostninger, der er afholdt for at bestemme omfanget og årsagen til skade).

14.6 Hvis du har delt ukorrekte og / eller ufuldstændige oplysninger hos os, er vi ikke ansvarlige, hvis det medfører skade. I så fald er vi heller ikke forpligtet til at levere (delvist) nye eller udskiftede produkter eller at give penge tilbage.

14.7 Oplysningerne på internettet er sammensat og vedligeholdt af os med konstant omhu og opmærksomhed. Imidlertid kan fejl altid opstå. Derfor kan der ikke på nogen måde udledes nogen rettigheder fra de oplysninger, der findes på internetsiden. Vi påtager os intet ansvar for skader, der på nogen måde skyldes brugen af internetsiden eller fra ufuldstændigheden og / eller unøjagtigheden af de oplysninger og / eller skader, der findes på internetsiden som følge af (midlertidigt) utilgængelighed af internetsiden .

14.8 Vi påtager os intet ansvar for fotos, beskrivelser og andet informationsmateriale på internetsiden, som udgives af tredjepart.

14.9 Ethvert ansvar fra vores side bortfalder, hvis du ikke appellerer til manglen inden for et år efter levering, og hvis du ikke informerer os skriftligt inden for en måned efter opdagelsen af den mulige mangel.

 

Artikel 15 Intellektuel Ejendomsret

15.1 Du må ikke offentliggøre eller reproducere vores arbejde, medmindre vi har givet dig skriftlig tilladelse til at gøre det.

15.2 Du forbliver ejer af de dokumenter, du har givet os til orientering.

15.3 Alle intellektuelle egenskaber, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærkerettigheder og database rettigheder, informationer, tekster, billeder, logoer, billeder og illustrationer på internetsiden og til layout og design af internetsiden er vores og / eller vores licensgivere. Du må ikke krænke dette, herunder kopiering af andre internetsider end tekniske kopier, der kræves til brug af internetsiden.Artikel 16 - Fortrolige oplysninger og personoplysninger

16.1 Parterne er forpligtet til at holde alle fortrolige oplysninger hemmelige, som de modtager om den anden parts selskab. Dette gælder også for involverede tredjeparter.

16.2 Oplysninger er fortrolige, hvis dette er blevet udpeget som sådan af en af parterne

16.3 Hvis vi optræder som registeransvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (herefter: GDPR), gælder følgende bestemmelser:

 1. Vi er ansvarlige for beskyttelsen af personoplysninger, hvis dette er nødvendig for at vi kan udarbejde og gennemføre aftalen korrekt.
 2. Når vi behandler personoplysninger, gøres dette i overensstemmelse med GDPR
 3. Vi bruger kun personoplysninger i det omfang det er nødvendigt. Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er lovligt tilladt eller nødvendigt for os at gennemføre aftalen.
 4. Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau med hensyn til personoplysninger.
 5. Hvis du ønsker at appellere til en af de rettigheder, du har på grundlag af GDPR, kan denne anmodning indsendes skriftligt via: [email protected] Vi behandler denne anmodning inden for de fastsatte frister.

 

Artikel 17 - Force majeure

17.1 1 Mangler, der ikke kan tilskrives os, frigør os fra overholdelse af aftalte leveringsperioder og / eller leveringsforpligtelser. Uden du har ret til at kræve skade (kompensation), renter eller andre omkostninger.

17.2 Hvis denne periode varer længere end to måneder, kan hver part opløse aftalen uden nogen forpligtelse til at kompensere den anden part for eventuelle skader.

17.3 Under alle omstændigheder er der force majeure i tilfælde af krig, mobilisering, optøjer, oversvømmelser, forsinket eller ukorrekt levering af leverandører, brand, ulykker, eksport og / eller importrestriktioner, forretningsmæssige fejl, strømfejl, strejke og sygdom blandt personale.

17.4 I tilfælde af force majeure vil vi informere dig så hurtigt som muligt. Du har derefter ret til skriftligt at annullere den del af den ordre, der ikke er / vil blive udført inden for 14 dage efter modtagelsen af denne meddelelse. Dette påvirker ikke det forhold, at du skal betale den resterende del, der er udført.


Artikel 18 - Procedure klager

18.1 Klager over aftalens gennemførelse skal ske inden for rimelig tid, fuldstændigt og tydeligt ved at bruge [email protected], telefon eller live chat til os, efter at du har opdaget manglerne.

18.2 Klager håndteres senest 14 dage efter vi har sendt en bekræftigelse at vi har modtaget din klage. Hvis en klage kræver en overskuelig længere tid til håndtering, modtager du en meddelelse med om dette med en indikation af, hvornår du kan forvente et mere detaljeret svar.

 

Artikel 19 - Andre bestemmelser

19.1 Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldige eller annulleret, forbliver de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser gældende. En alternativ bestemmelse, der ligner de tidligere bestemmelser, der er ugyldige så tæt som muligt, aftales ved fælles høring.

19.2 Hollandsk lov gælder udelukkende for alle aftaler, som disse vilkår og betingelser gælder for. Dette valg af lov påvirker ikke den beskyttelse, du har i henhold til obligatorisk lov i din bopæl.

19.3 Den hollandske domstole i Oost-Brabant, Nederlandene, har enekompetence over eventuelle tvister, medmindre vi vælger at indbringe tvister for den kompetente ret i køberens hjemsted.

 

Artikel 20 - Ændring af disse betingelser

20.1 Vi kan altid ændre vilkårene uden forudgående varsel.

20.2 Vi kan offentliggøre ændringer i disse vilkår og betingelser ved at sende dette på vores hjemmeside eller ved at kommunikere dem på en anden måde. Det er derfor tilrådeligt at se betingelserne fra tid til anden. Ændringer gælder også for eksisterende aftaler.

Any Lamp B.V. 2019

Tillæg 1: Standard Annullerings Form

Annullerings Form